Warning: Illegal string offset 'Pageview' in /home/phetchabun/domains/phetchabun2.go.th/public_html/audit/modules/news/readprint.php on line 35
  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ :
โดย : admin
อ่าน : 50
พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีชา คำพา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ออกตรวจสอบสถานศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ในเรื่องการปฏิบัติการด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนปฏิบัติการ และตรวจสอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำ โรงเรียนบ้านปากออก โรงเรียนวัดศรีทอง โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม โรงเรียนบ้านฟองใต้ โรงเรียนบ้านหลักด่าน และโรงเรียนบ้านห้วยลาด